Dla dzieci i młodzieży

W ramach Klubu Rybitwy działa Klub Rodziców, przygotowany na przyjęcie maluszków (już od pierwszych miesięcy życia) wraz z opiekunami. W jego ramach odbywają się zajęcia o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym. Maluchy uczestniczą w zajęciach multisensorycznych, jak „Smyko-multisensoryka” czy popularne „gordonki”, które uruchamiają i koordynują pracę zmysłów i ciała. Dla nieco starszych maluchów odbywają się cotygodniowe zajęcia taneczno-rytmiczne.

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym też mają bogatą ofertę zajęć do wyboru! Dla tych, których interesują zajęcia edukacyjne przygotowano takie propozycje, jak nauka języków obcych (w tym chińskiego czy francuskiego), zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Umysły ścisłe będą z pewnością zainteresowane Klubem Młodego Matematyka, który spotyka się raz w tygodniu. Dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat przygotowano również zajęcia edukacyjno-terapeutyczne.

Ci, którzy lubią spędzać czas rozwijając zdolności manualne są mile widziani w Klubie Młodego Plastyka, na warsztatach ceramicznych i origami. Uczestnicy są podzieleni na grupy wiekowe, by mieli jak największy komfort i przyjemność z udziału w zajęciach.

W klubie działa też grupa taneczna – Team Queen, odbywają się zajęcia z baletu klasycznego, tańca nowoczesnego, a dzieci mogą spędzić czas na wspólnej zabawie podczas zumba kids.

Uzdolnieni muzycznie również znajdą coś dla siebie. Mogą ćwiczyć śpiew – jako soliści, w duecie lub zespole wokalnym, a także uczyć się gry na pianinie lub gitarze. Ponadto, Klub Rybitwy prowadzi cotygodniowe warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7-13 lat.

Dla rodzin

Żeby skorzystać z zajęć w ramach Klubu Rodziców należy zaopatrzyć się w Kartę Klubu Rodziców. Dzięki niej wstęp na zajęcia i wydarzenia we wszystkich Klubach Rodziców działających w strukturze Centrum Kultury Podgórza jest bezpłatny. Honorujemy również Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+) oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKRN, Karta dla Rodziny “N”). Obie karty to systemy ulg, przywilejów i uprawnień dla ich posiadaczy, funkcjonujące tylko w gminie miejskiej Kraków.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnia rodziców, dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawne rodzeństwo m.in. do 50 proc. zniżki w miejskich instytucjach kultury. Kartę wydaje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Dekerta 24.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ gwarantuje wiele ulg w instytucjach kultury, sklepach i punktach usługowych. Taką Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej troje dzieci), zamieszkałe na terenie gminy Kraków, w których rodzice (rodzic) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa. Kartę taką wydaje Krakowskie Centrum Świadczeń UMK, przy ul. Stachowicza 18.
Dla starszych, którzy chcą interesująco zaplanować czas wolny, Klub Rybitwy ma zajęcia rekreacyjne, taneczne i muzyczne, plastyczne, jak i edukacyjne. Działa tu grupa języka angielskiego, co tydzień odbywają się warsztaty sztuk zdobniczych i rękodzieła artystycznego. Można też wybrać się na aerobik, zumbę, gimnastykę zdrowego kręgosłupa, a nawet kurs tańca i nauki chodzenia
w szpilkach!

W strukturze ośrodka kultury w Rybitwach funkcjonuje Klub Seniora, którego propozycje skierowane są do osób powyżej 60. roku życia. Klub ma otwartą formułę – można do niego dołączyć w każdej chwili. Koniecznie trzeba wspomnieć, że raz w tygodniu spotyka się w Klubie tutejszy zespół wokalny „Retro”, tworzony głównie przez seniorów z Rybitw.

Seniorów zainteresowanych zajęciami zachęcamy do zaopatrzenia się w Kartę Seniora Centrum Kultury Podgórza. Umożliwia ona darmowy udział w zajęciach w ramach Klubu Seniora, a także bezpłatny lub rabatowy wstęp na wybrane wydarzenia oferowane przez CKP i jego filie. Karta obowiązuje przez dany rok kulturalny tj. od września do sierpnia kolejnego roku.

Podgórze w Kulturze

Zachęcamy również do zaopatrzenia się w kartę „Podgórze w Kulturze”! Obejmuje ona darmowy lub rabatowy wstęp na wybrane przez Centrum Kultury Podgórza wydarzenia, spektakle, koncerty i imprezy we wszystkich filiach. Karta jest przyznawana na dany rok kulturalny.
Klub Rybitwy - rękodzieło artystyczne
Klub Rybitwy - taniec nowoczesny
Klub Rybitwy - taniec nowoczesny
Klub Rybitwy - Zumba Kids
Klub Rybitwy

Klub Rybitwy

1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.